Tandprotese

Mangler du flere tænder?

Om du skal have tandprotese, afhænger naturligvis af dine egne tænders tilstand. Proteser genskaber det naturlige smil og tyggeevnen, hvis du evt. mangler flere eller alle tænder. Tryklåse monteret på tandrødder, eller implantater som kan forbedre protesens evne til, at sidde fast i munden.

Der skelnes mellem en delprotese og en helprotese, og som navnene antyder, anvendes delprotese, når du fortsat kan bevare nogle af dine egne tænder, mens helprotese er nødvendig, hvis ingen af dine egne tænder kan bibeholdes.

Vi vurderer dine tænders tilstand, og om du bør have del- eller helprotese eller måske endda implantater.

Fremstilling af tandprotese

Det varer omkring 2-3 uger, at fremstille protesen. Undervejs i forløbet kan man afprøve og evt. justere tændernes udseende, inden protesen færdigfremstilles. Det sikre et forudsigeligt resultat, uden overraskelser.

En delprotese er normalt fremstillet i stål, med akryl-tænder påmonteret, efter et præcist aftryk af kæbe og tænder.

Helproteser fremstilles i ren akryl, og udformes så den, så vidt muligt, kan “suge” sig fast til kæben.

Tandprotese efter behov

Vi foretrækker som udgangspunkt altid en delprotese, fremfor en helprotese, fordi tandprotesen sidder bedre fast i munden, når den kan fæstnes til nogle af dine egne tænder. Er en eller flere af dine tænder, derfor stadig i god stand, vil vi sørge for, at bevare dem og tilpasse en delprotese.

Ingen tandproteser er ens, og en tandprotese kan udføres til varierende priser og udseende. Vi rådgiver dig naturligvis ud fra, hvad der er den bedste løsning for dig. En tandprotese kan nu om dage, udføres så dygtigt, at tænderne i meget høj grad, ligner dine egne tænder eller dit ønske. 

Hvis du ønsker det, kan en protese endda fremstilles, med små misfarvninger og andre småfejl, i lighed med dine egne tidligere tænder, sådan at det ikke kan ses så tydligt , at du har fået en tandprotese.

Tilvænning til tandprotese

Det kræver altid tilvænning med nye ting, det gør det også, med en tandprotese, før man føler sig tilpas med den. Blandt andet føler mange patienter, at de skal vænne sig til, at snakke med protesen i munden, da de føler deres tale forandres. En delprotese er lettere, at vænne sig til, end en helprotese, først og fremmest fordi delprotesen, sidder bedre fast i munden.

Tandprotese
Samtale ved et bord
Tilretning af tandprotese