Paradentose

Hvad er paradentose?

Paradentose er en bakterie, som nedbryder knoglen i kæben og fører til løse tænder. Det er en infektionstilstand omkring tænderne, kendt som tandkødsbetændelse.

De typiske symptomer på paradentose, er smerter i tandkødet, dårlig ånde og blødninger fra tandkødet, når du børster tænder. Ofte får du ikke symptomer, før tilstanden er meget fremskreden og vanskelig at behandle. Derfor er det vigtigt at opdage paradentosen tidligt, og behandle med det samme, så sygdommen ikke udvikler sig.

Paradentosebehandling

En paradentosebehandling er nødvendig, hvis en tandkødsbetændelse, har spredt sig til det dybereliggende væv omkring tandroden.

Vi vejleder og guider gerne, ligesom vi kan give mere indformation omkring behandlingsforløbet i en paradentosebehandling.

Vi anbefaler, at du kommer ind på klinikken og bliver undersøgt, ved mistanke om paradentose.

Mangelende paradentosebehandling, fører til varigt tab, af tandens rodhindefibre, hvorpå knoglen langsomt nedbrydes. Altså at tandkødslommen, bliver dybere og dybere, hvilket betyder, at tanden langsomt mister fodfæste.

Formålet med en behandling, er at standse/bremse sygdommen, så dine tænder ikke mister mere fæste og svækkes.

Skånsom behandling

Når vi udfører en undersøgelse for paradentose, er det første vi gør, at måle dybden på tandkødslommerne. Det gør vi, for at afgøre hvor meget af kæbeknoglen omkring tænderne, er nedbrudt. Hos personer med sundt tandkød, vil tandkødslommerne være omkring 1-3 mm i dybden. Hvis tandkødslommerne er over 5 mm dybe, kan det være tegn på paradentose. 

Hvis vi vurderer, at tandkødslommerne er for dybe, vil vi tilbyde en paradentosebehandling. Når vi udfører behandling mod paradentose, foretager vi en udrensning af tandkødslommerne, for at komme de bakterier, som er skyld i sygdommen, til livs. Efterfølgende renser og afglatter vi tændernes rodoverflader.

I tilfælde af meget dybe og tændte tandkødslommer, udfører vi behandlingen under lokalbedøvelse. Det vigtigste for os, er at du føler dig i trygge hænder, og uden alt for mange smerter og ubehag.

Sådan forebygger du paradentose

Paradentose er nemmere at forebygge, end behandle. Der er en del, du selv kan gøre, for at forebygge sygdommen. Grundig tandbørstning 2 gange om dagen og brug af tandtråd, er uden tvivl den bedste forebyggelse, du selv kan stå for. Undgå i øvrigt rygning, da det i høj grad, forøger risikoen for paradentose. Vi kan hjælpe dig med forebyggelse, i form af regelmæssige kontrol af dine tænder, og hyppige tandrensninger. 

Læs mere om paradentose her.

Ondt i tænderne
Tandkødsbetændelse
Tandtråd